(BCĐ- tin - Thông tin đối ngoại} Tuổi trẻ ba nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào trồng rừng hữu nghị
Các đại biểu tham gia trồng rừng hữu nghị tại Trường Đảng huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục thanh niên vùng biên cũng như thanh niên ba nước Việt Nam – Trung Quốc – Lào về ý nghĩa của việc trồng cây góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời thể hiện tình hữu nghị, hợp tác phát triển xanh trong tương lai.

Thông qua hoạt động này giúp cho các bạn đoàn viên, thanh niên ra sức thi đua, tham gia trồng rừng bảo vệ môi trường, bảo vệ lá phổi xanh, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác lâm sản,…đưa hoạt động bảo vệ môi trường và động vật tự nhiên hoang dã vào đời sống. Cũng thông qua hoạt động này, thanh niên ba nước sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy tình hữu nghị giữa Nhân dân ba nước nói chung và thanh niên ba nước nói riêng cùng nhau xây dựng đoàn kết và đóng góp cho sự phát triển phồn vinh và tiến bộ của nhân loại.

Sau lễ trồng cây, đoàn đại biểu Đảng, chính quyền và thanh niên vùng biên ba nước chụp ảnh lưu niệm tại rừng cây hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc – Lào.

Điện Biên: Quan tâm hỗ trợ nhà ở, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào DTTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88