Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước xu hướng và yêu cầu hội nhập sâu rộng của các ngành, lĩnh vực, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đến nay, có 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đủ điều kiện để nhấn nút khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và 17 đảng bộ ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng phần mềm với đơn vị cung cấp. Để triển khai, thực hiện có hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải yêu cầu, trong năm nay, 38/38 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối triển khai sử dụng phần mềm này, trong đó, 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Thời gian triển khai thực hiện từ 3/2/2024, hoàn thành trước ngày 30/9/2024.

Giới thiệu phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Khối, ông Nguyễn Hồng Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone cho biết, Đảng ủy MobiFone chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, phát triển “Sổ tay đảng viên điện tử” cho các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối, hoàn thiện các tính năng của phần mềm, đảm bảo tính pháp lý và tính bảo mật theo quy định của Đảng, nhà nước; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, phát triển các tính năng mới của phần mềm như thiết kế luồng liên thông, tích hợp và kết nối các phần mềm sổ tay đảng viên khác nhau trong toàn Khối, chuyển đổi số các mẫu biên bản họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win