Lô cổ phần đưa ra đấu giá có khối lượng 3.150.000 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ của VNC và 100% vốn góp của SCIC tại VNC, với giá khởi điểm 171,675 tỷ đồng và bước giá là 1 triệu đồng (bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm).

Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán, trong đó, người nước ngoài được phép mua toàn bộ lô cổ phần chào bán tại phiên đấu giá này.

Hiện tại, vốn điều lệ thực góp của VNC là gần 105 tỷ đồng. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 10.499.560 cổ phần và 395 cổ phiếu quỹ. Trong đó, ngoài SCIC, VNC có 2 cổ đông lớn khác nắm giữ trên 5% vốn điều lệ, bao gồm Công ty TNHH DOHA Đầu tư và Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN, với tỷ lệ nắm giữ cổ phần tương ứng lần lượt là 18,67% và 11,95%. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VNC hiện nay là 1,597% vốn điều lệ.

SCIC thoái vốn trọn lô 3,15 triệu cổ phần tại Vinacontrol
Ảnh minh họa

Được biết đến là tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam, VNC có thị phần tương đối lớn, đặc biệt là trong phân khúc giám định hàng hóa. Bên cạnh đó, VNC còn duy trì được sự ủy quyền kiểm tra nhà nước, chỉ định tổ chức đánh giá chứng nhận sản phẩm, tổ chức thử nghiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. VNC sở hữu 3 công ty con và 1 công ty liên kết.

Trong đó, tỷ lệ sở hữu của VNC tại Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là 100%. Một số hợp đồng tiêu biểu VNC đã ký kết và đang thực hiện từ 2022 đến nay bao gồm: giám định chất lượng, khối lượng than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2023 và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 năm 2023; giám định than, dầu đá vôi và kiểm kê kho than cho Công ty Nhiệt điện Thái Bình; giám định chất lượng, khối lượng cho quá trình vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 năm 2022; giám định xăng dầu cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam…

Về kết quả hoạt động kinh doanh, năm 2022, VNC ghi nhận doanh thu thuần hơn 635,5 tỷ đồng, tăng hơn 7,7% so năm trước và lợi nhuận sau thuế hơn 37,6 tỷ đồng, tăng hơn 23,1% so với năm trước.

Lý do chính là nhờ sự gia tăng doanh thu, trong đó doanh thu dịch vụ giám định tăng 38,6 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ phân tích mẫu tăng xấp xỉ 3,8 tỷ đồng và doanh thu khác tăng 3,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty đạt doanh thu thuần hơn 511 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 29 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,6% và 5% so cùng kỳ năm 2022. Từ năm 2019 tới nay, VNC cũng đều đặn chi trả cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 12 – 15%/năm.

Theo HNX, phiên đấu giá cổ phần VNC là phiên đấu giá đầu tiên của năm 2024 được tổ chức tại HNX. Trong đó, việc thoái vốn của SCIC tại VNC nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, tại Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020, việc chào bán phần vốn SCIC tại VNC chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký của công ty.