Trước kiến nghị của người dân, Ủy ban Nhân Dân tỉnh Long An đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình xả thải của một số doanh nghiệp trên địa bàn Phường 6, thành phố Tân An. Qua đó, các cơ quan đã xử phạt một doanh nghiệp do hành vi xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã tiến hành thanh tra hoạt động xả thải của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May Xuất Nhập khẩu Thành Trực. Đoàn thanh tra đã lấy mẫu nước thải, kết quả phân tích có 3 thông số vượt so với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. Ngành chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này với tổng số tiền hơn 79 triệu đồng.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn may xuất nhập khẩu Thành Trực đã khẩn trương khắc phục việc rò rỉ nước thải và tiến hành thu gom toàn bộ nước thải phát sinh để xử lý theo quy định trước khi thải ra môi trường.

Nước xả thải của Công ty TNHH May Xuất Nhập khẩu Thành Trực vi phạm Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu công ty trong quá trình hoạt động phải đảm bảo thu gom triệt để nước thải phát sinh đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường; tuyệt đối không được xả nước thải chưa qua xử lý hoặc nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào.

Ủy ban Nhân Dân tỉnh Long An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các ngành, Ủy ban Nhân Dân thành phố Tân An thường xuyên giám sát quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. Trường hợp xả nước thải vượt quy chuẩn quy định, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Với tính chất và thành phần phức tạp, nước thải công nghiệp chứa nhiều thành phần nguy hại như các hợp chất hữu cơ, kim loại nặng… Nếu không được xử lý triệt để trước khi thải ra ngoài môi trường, nước thải công nghiệp có thể tác động xấu đến sức khỏe con người, ô nhiễm môi trường. Do đó, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

QCVN 40:2011/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp ra nguồn tiếp nhận nước thải. Nước thải công nghiệp của một số ngành đặc thù được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng. Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung có quy định cụ thể trong QCVN. Đáng chú ý có Asen là 0,05 mg/l; Thuỷ ngân không quá 0,005 mg/l; Tổng xianua không được phép vượt 0,07 mg/l; Chì 0,1 mg/l…

Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường căn cứ vào đặc điểm, tính chất của nước thải công nghiệp và mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận để lựa chọn các thông số ô nhiễm đặc trưng và giá trị cơ bản trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường.

 Bảo Linh (T/h)Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex