Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, các bộ, ngành đã tích cực cắt giảm, đơn giản hóa nhiều quy định không cần thiết. Ảnh: Lê Tiên
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, các bộ, ngành đã tích cực cắt giảm, đơn giản hóa nhiều quy định không cần thiết. Ảnh: Lê Tiên

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (viết tắt là QĐKD) giai đoạn 2020 – 2025, các bộ, ngành đã tích cực cắt giảm, đơn giản hóa nhiều quy định không cần thiết, không hợp lý.

Tuy nhiên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, vẫn còn 4 bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD; một số bộ chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời QĐKD lên cổng tham vấn và tra cứu QĐKD; việc tham vấn ý kiến của doanh nghiệp, người dân đối với QĐKD dự kiến ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) chưa được thực hiện đầy đủ; còn 688 QĐKD đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa nhưng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các VBQPPL để thực thi; việc tiếp nhận, xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, TTHC cho người dân, doanh nghiệp còn chậm trễ.

Để khắc phục những tồn tại trên và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao, một trong những yêu cầu của Tổ công tác yêu cầu các bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD. Thời hạn chậm nhất trước ngày 30/11/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88