Chú thích ảnh
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Công văn nêu rõ, đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo đúng quy định của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1/8/2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 1632/QĐ-BKHCN ngày 21/6/2017 về việc ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88