PC Hải Dương tập trung bám sát kế hoạch SXKD năm 2023, thông qua kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm tiếp tục rà soát đảm bảo thực hiện tốt các tháng còn lại trong quý 4, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, vận hành tối ưu lưới điện.

PC Hải Dương kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA 110kV.

PC Hải Dương hiện đang quản lý vận hành 419,6 km đường dây 110 kV; 16 TBA 110kV; 2.994,9 km đường dây trung thế cùng 6.006 TBA phân phối, 5.259 km đường dây hạ áp với hơn 628.691 khách hàng sử dụng điện. Lũy kế đến tháng 10  năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 5.430,84 tr.kWh đạt 83,94% kế hoạch năm 2023. Theo tính toán, tổng sản lượng điện thương phẩm trong các tháng trong Quý IV ước đạt 1.615,72 tr.kWh, công suất phụ tải cực đại 1.060MW, do kinh tế khu vực và toàn cầu trên đà suy thoái đã ảnh hưởng đến thành phần công nghiệp, xây dựng nên dự kiến tăng trưởng giảm từ 0,33% – 3,56% so với cùng kỳ năm 2022.

Để thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm bảo chất lượng cung cấp điện ổn định, vừa hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, PC Hải Dương đã chỉ đạo Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế 110Kv và các Điện lực trực thuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra hiện trường, bảo dưỡng đường dây và xử lý khiếm khuyết; Sử dụng các thiết bị đo phóng điện cục bộ (PD) hay camera ảnh nhiệt, thiết bị giám sát hệ thống nhằm phát hiện sớm những khiếm khuyết thiết bị từ đó có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế kịp thời, ngăn ngừa sự cố lưới điện; Định kỳ vệ sinh hotline, dùng máy máy đo dòng rò chống sét van… để thực hiện đúng chế độ kiểm tra định kỳ lưới điện. Ngoài ra, các đơn vị tập trung triển khai các giải pháp giảm sự cố đã thực hiện hiệu quả trong thời gian qua, như lắp đặt kim chống sét, CSV đường dây. Công ty quyết tâm bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy, hạn chế thấp nhất thời gian mất điện để phục vụ khách hàng.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi các điểm xung yếu, các vị trí và cung đoạn đường dây có nguy cơ xảy ra sự cố, tích cực kiểm tra hành lang tuyến đối với cung đoạn tập trung nhiều cây cao, có nguy cơ ngã đổ vào đường dây để có kế hoạch chằng néo, tỉa cành, chặt ngọn, đồng thời phân công cụ thể cho từng cá nhân chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý từng khu vực quản lý. Ngoài ra, các đơn vị tập trung triển khai các giải pháp giảm sự cố đã thực hiện hiệu quả trong thời gian qua, như lắp đặt kim chống sét, CSV đường dây; theo dõi, lập phương án cân pha, hoán chuyển, xử lý các TBA có khả năng quá tải, sửa chữa để đảm bảo khả năng làm việc tin cậy của các hệ thống tiếp địa đường dây, TBA.

Trong Quý IV/2023, PC Hải Dương sẽ triển khai thi công 4 công trình sửa chữa lớn bổ sung với quy mô: sửa chữa, thay thế 39,4 km đường dây trung áp; 7,2 km đường dây hạ áp bằng cáp vặn xoắn; thay thế hơn 290 chuỗi sứ cách điện hư hỏng với tổng số vốn hơn 4,9 tỷ đồng, góp phần làm giảm thiểu nguy cơ sự cố có thể xảy ra. Tính đến ngày 31/10/2023, trong đầu tư xây dựng PC Hải Dương đã thi công dự án ĐZ và TBA 110 kV Tân Trường dự kiến đóng điện vào  tháng 12/2023, đã đưa vào vận hành 08/17 hạng mục ĐZ và TBA chống quá tải, 02/7 hạng mục đường dây trung thế và đang tiếp tục triển khai thực hiện 14 hạng mục của kế hoạch năm 2023. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút tập trung nhân lực, vật tư thiết bị đảm bảo công tác thi công đúng tiến độ, đóng điện hoàn thành các công trình nhằm nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất.

Với những khó khăn do kinh tế khu vực và trên thế giới giảm sút, ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp chung trong nước, thực hiện chủ trương “thực hành tiết kiệm chống lãng phí” trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Điện, PC Hải Dương đã và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt các chỉ tiêu SXKD Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, đầu tư có định hướng đảm bảo hiệu quả, từng bước hiện đại hóa nâng cao năng lực lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88