Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã tư vấn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp cho 45 cơ sở đăng ký nhãn hiệu, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng thời, đơn vị đã gửi Cục Sở hữu trí tuệ xem xét, sớm cấp Giấy chứng nhận bảo hộ cho 01 nhãn hiệu chứng nhận và 2 nhãn hiệu tập thể.

Cà Mau: Hoạt động quản lý tài sản trí tuệ được coi trọng phát huy hiệu quả

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Phan Tấn Thanh (thứ 3, trái sang) trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cua Cà Mau và tôm sú Cà Mau cho các doanh nghiệp và hợp tác xã vào ngày 28/7/2023. Ảnh: CTV

Tính đến nay, toàn tỉnh có 11 sản phẩm được bảo hộ với hình thức nhãn hiệu tập thể; 14 sản phẩm được bảo hộ với hình thức nhãn hiệu chứng nhận; 2 sản phẩm được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý Cà Mau là sản phẩm tôm sú Cà Mau và cua Cà Mau.

Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục triển khai thực hiện 1 dự án cấp quốc gia: Xây dựng chỉ dẫn địa lý sò huyết Cà Mau; 1 dự án cấp tỉnh: Xây dựng chỉ dẫn địa lý cá nâu Mũi Cà Mau và sẽ triển khai thêm 1 dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý tôm càng xanh “Thới Bình – Cà Mau” trong thời gian tới.

Đáng đề cập tới là, đơn vị đã tổ chức việc hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau cho 04 doanh nghiệp với tổng số tiền là 60.000.000 đồng.

Đồng thời khảo sát, trao đổi với 01 doanh nghiệp về việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với máy ủ vi sinh tự sáng chế để thực hiện “Mô hình nuôi tôm công nghiệp nói không với chất kháng sinh, chất tồn lưu”. Kết quả, hiện tại doanh nghiệp đang thuê 01 đơn vị tư vấn để hoàn thiện sản phẩm đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã đưa vào hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi tắt là chủ thể) có sản phẩm OCOP (theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) cần nâng hạng là 30 sản phẩm.

Đã cấp mới 5 Giấy chứng nhận trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý tôm sú Cà Mau và 13 Giấy chứng nhận trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cua thương phẩm Cà Mau cho các doanh nghiệp theo các điều kiện, tiêu chí ban hành kèm theo quy chế quản lý và sử dụng.