Cụ thể là ông Lê Quang Sơn – người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khoản nợ gần 392 triệu đồng.

Tiếp đó là ông Nguyễn Văn Học, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng Sông Thao – đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khoản nợ gần 3 tỷ đồng. Trường hợp thứ ba là ông Đinh Trường Chinh, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc với khoản nợ thuế hơn 17,4 tỷ đồng.

Đứng thứ 4 trong danh sách là ông Nguyễn Hách, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư dệt may Vĩnh Phúc – thuộc trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khoản nợ gần 25,4 tỷ đồng. Trường hợp thứ 5 là ông Lê Văn Minh, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Du lịch và thương mại xanh với khoản nợ thuế gần 1,6 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Vĩnh Phúc, các thông báo tạm hoãn xuất cảnh trên được áp dụng kể từ ngày ký thông báo đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. Đến thời điểm sáng 17/11, các doanh nghiệp nêu trên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngân sách Nhà nước đối với khoản nợ của đơn vị.

Trước đó, ngày 31/8/2023, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã công khai bảng danh sách đơn vị “chây ỳ” thanh toán thuế và khoản thu khác thuộc ngân sách, tính đến thời điểm ngày 30/7/2023. Cả 5 trường hợp người đại diện doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp thông báo tạm hoãn xuất cảnh trên cũng nằm trong bảng danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88